Ve středu dne 15. února se konalo opět po roce ve společenské místnosti ZŠ Karla Vokáče Strašice školní kolo recitační soutěže. Celkem se ho zúčastnilo 37 žáků obou stupňů s krásnými básněmi, jejichž přednes nacvičili se svými učiteli a rodiči. Do poroty usedly paní učitelky Irena Mitterbachová, Naděžda Kahovcová, Zuzana Andrlíková a Marcela Paulová.

    Všechny děti přednášely velmi pěkně, leč porota mohla vybrat pouze dva soutěžící z každé kategorie, kteří postoupí do okresního kola. Třetí v pořadí jsou náhradníci. Okresní kolo recitace se uskuteční v březnu v Rokycanech. Postupujícím žákům držíme palce!        

Výsledky školního kola:

0. kategorie (1. třída): 1. místo: Tereza Strialová z 1.B, 2. místo: Jan Doskočil z 1.A, 3. místo: Sára Vostatková z 1.B

I. kategorie (2. a 3. třída): 1. místo: Alex Málek ze 2.A, 2. místo: Barunka Strialová ze 3.A, 3. místo: Karolína Tomášková ze 3.A

II. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo: Filip Červenka ze 4.A, 2. místo: Lucie Studničková ze 4.A, 3. místo: Veronika Studničková ze 4.A

III. kategorie (6. a 7. třída): 1. místo: Adriana Málková ze 6.A, 2. místo: Aneta Lopatová ze 7.A, 3. místo: Josef Hrách ze 6.B

IV. kategorie (8. a 9. třída): 1. místo: Zuzana Krajdlová z 9.A, 2. místo: Sára Frantová z 9.A, 3. místo: Kristýna Tomášková z 9.A

Mgr. Marcela Paulová