logo EU a MŠMT

Ve dnech 7. a 8. února zavítalo do tělocvičny naší školy Mobilní planetárium z Prahy. Vzhledem připomínalo velký nafukovací stan, na jehož vnitřní straně je speciální promítací plátno. Uvnitř této „bubliny“ pak probíhaly pro jednotlivé třídy vzdělávací programy, spojené s promítáním naučných filmů o vzniku vesmíru a života na planetě Zemi. Během dvou dnů se postupně vystřídaly všechny třídy 1. a 2. stupně. Děti se pohodlně uložily na měkké žíněnky a nad jejich hlavami se rozehrála vesmírná podívaná… Tento zážitkový způsob vzdělávání byl pro děti velmi zábavný a obohatil jejich znalosti v přírodních vědách.

Mgr. Marcela Paulová