logo EU a MŠMT

V úterý dne 17. ledna proběhlo v rokycanském gymnáziu okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se celkem zúčastnilo 23 žáků. Tematické zaměření již 46. ročníku této soutěže bylo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice - aneb Habsburkové 18. století". 

Z naší školy postoupila tři děvčata z osmé třídy, která zvítězila ve školním kole. Všechna tři děvčata se umístila na velmi pěkných místech, za což jim patří náš velký dík! Úžasné druhé místo obsadila Anička Paulová, která dokonce nechala za sebou všechny gymnazisty. Krásně se umístila i Alena Voříšková na 4. místě a Zuzka Lexová se svým 10. místem patřila rovněž mezi úspěšné řešitele. Krajské kolo soutěže se bude konat na jaře v Plzni.
 
Mgr. Jitka Brejchová