logo EU a MŠMT

V polovině měsíce ledna pokračovala úspěšná série besed o Brdech, pořádaná Muzeem Středních Brd ve Strašicích ve spolupráci s Místní knihovnou Strašice. V malém sálu Společenského domu ve Strašicích se zúčastnili šesťáci a deváťáci velmi poutavé přednášky na téma "CHKO Brdy". Přednášejícím byl pan RNDr. Martin Lang, který si připravil zajímavou prezentaci o CHKO Brdy, jež v lednu oslavila první výročí svého vzniku.

 Pan doktor Lang seznámil děti se smyslem a fungováním CHKO a s jejími cennostmi v oblasti živé i neživé přírody. Stranou nezůstala ani ochrana krajinného rázu. Děti poslouchaly velmi pozorně, neboť mnoho míst v Brdech již navštívily a tato krásná krajina jejich domova jim nebyla lhostejná. S velkým zájmem proto zhlédly obrázky významných brdských kopců a dalších míst v Brdech a také fotografie chráněných zvířat i rostlin. Již dříve absolvovaly děti  nesmírně přínosné přednášky z regionální brdské historie, které pro ně přichystal pan Mgr. Tomáš Makaj. Spolupráce s muzeem bude pokračovat i v měsíci únoru, kdy přijdou na řadu třídy prvního stupně.

M. Paulová