logo EU a MŠMT

Ještě do Vánoc stačili žáci 2. stupně naší základní školy využít nabídky Muzea Středních Brd ve Strašicích na zajímavé přednášky o Brdech. Vybrali si a se svými učiteli navštívili zajímavé programy, jejichž autory jsou pánové  RNDr. Martin Lang a Mgr. Tomáš  Makaj.

Do muzea zavítali žáci 7. ,8., a 9. ročníku v rámci výuky přírodopisu, výtvarné výchovy a dějepisu. Na prohlídku se chystají také žáci prvního stupně. Děti ze 7. a  8. třídy zaujalo téma týkající se zaniklých starých řemesel a živností. Přednášku  s názvem “Jak se žilo v Brdech” vedl pan Mgr.Tomáš Makaj. Ten přednesl  i další pojednání o známém zámečku Tři trubky. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavostí o době vzniku zámečku, o jeho architektovi i o historicky známých osobnostech, které byly jeho hosty.

Další přednáška se nesla z úst pana RNDr. Martina Langa a byly to další zajímavé informace, tentokráte  pro  deváťáky,  o výskytu a těžbě železných rud ve Středních a Jihozápadních Brdech, což blízce korespondovalo s učivem přírodopisu. Následujícího dne se konala další z přednášek, kde pan doktor Lang seznámil žáky s barokními zámky na jihu Rokycanska a jihu Plzeňska. Všechny besedy byly doprovázeny bohatou videoprojekcí.

V lednu budou tyto poučné akce pokračovat, například na šesťáky čeká povídání o CHKO Brdy, další přednášky budou na téma “Zaniklé obce v Brdech” a v neposlední řadě nemůže být opomenuta vzpomínka na vzácnou osobnost pana Karla Vokáče, který je s brdským krajem neodmyslitelně spjat.

 Mgr. Naďa Kahovcová