logo EU a MŠMT

     V čase adventním se snažíme potěšit lidi ve svém okolí, a tak se již stalo tradicí, že naše zpívající děti přicházejí pohladit po duši vánočními koledami naše strašické babičky a dědečky. Letos proběhlo zpívání prvního prosincového dne v restauraci Berten. Hlasy devíti zpěvaček z devátých a sedmých tříd se rozezněly ve vánočních melodiích, které navodily vánoční atmosféru a naladily hosty k tomu, aby si s námi také zazpívali, což nás velmi potěšilo.

     Poděkování patří: Lucii Vevercové, Natce Petercové, Zuzce Krajdlové, Adrejce Sazimové, Niky Bajerové, Kristýně Vajnarové, Kačce Valečkové, Kačce Urxové a Anetě Lopatové.

Mgr. Pavla Hrazdilová