logo EU a MŠMT

Beseda s Obecní policií Strašice

     V pátek dne 9. září navštívil první a druhé ročníky naší školy velitel Obecní policie Strašice pan Ing. Luboš Frajt, aby poučil děti o bezpečném chování chodců v silničním provozu. Žáci s ním nejprve absolvovali teoretickou část dopravní výchovy, která se týkala reflexního vybavení chodců, poté následovala část praktická, která probíhala přímo v terénu.     Žáci si před školou procvičovali bezpečné přecházení silnice a na závěr navštívili areál OPS, kde zhlédli ukázku policejního vozidla v akci včetně užití sirény. Tento způsob výuky se dětem velmi líbil.

Mgr. Zuzana Andrlíková