logo EU a MŠMT

Návštěva hasičské zbrojnice

     Začátkem měsíce září se všichni žáci prvního stupně vydali se svými třídními učiteli na tělovýchovnou vycházku do okolí obce. První zastávkou byla návštěva nové hasičské zbrojnice v obci, kde sídlí Sbor dobrovolných hasičů Strašice. Žáci si prohlédli moderní vybavení včetně dopravní techniky a pan Milan Tejček jim poté zodpověděl všechny všetečné otázky. Dětem se prostory i vybavení zbrojnice velmi líbily. Zbytek dopoledne pak žáci strávili za příjemného a teplého počasí uprostřed přírody.

Mgr. Zuzana Andrlíková