logo EU a MŠMT

Tělovýchovný den

V pátek dne 2. září se vydali žáci obou stupňů se svými třídními učiteli na dopolední tělovýchovnou vycházku. Děti z prvního stupně cestou navštívily novou hasičárnu v obci. Starší žáci podnikli v příjemném počasí delší pochod do okolí obce, spojený s dováděním v přírodě, hledáním hub či opékáním špekáčků. Všichni si cestou vyprávěli o tom, co zajímavého zažili o prázdninách a na co se těší v tomto školním roce.