logo EU a MŠMT

Soutěž hlídek "Mladých zdravotníků"

 

      V sobotu 28.5. 2016 se 5 žáků z naší školy, kteří postoupili z 1. místa v městském kole pro Plzeň a okres Rokycany, rozjelo tentokrát do Nýřan, aby se zde zúčastnili oblastního kola soutěže hlídek “Mladých zdravotníků”. Soutěžili zde žáci z celého Plzeňského a Karlovarského kraje.

     Hlídka II. stupně ve složení Sára Frantová, Kristýna Tomášková (obě 8.B), Kamila Karlíčková, Matouš Andrlík (oba 6.A) a Adam Lán (7.A) řešila tyto náročné úkoly z poskytování první pomoci postupně na 7 stanovištích: bezvědomí, kardiopulmonální resuscitaci, popáleninu, epileptický záchvat, tepenné krvácení, zlomeninu pánve, poranění páteře, předávkování drogami, zlomenou dolní čelist, transport, obvazovou techniku. Ve volné disciplíně řešili žáci, jak se zachovat v mimořádných situacích.

     Nejen odpovědi, ale hlavně praktické znalosti, rychlost a správnost poskytnutí první pomoci při úrazech, které byly velmi dobře namaskované, hodnotili zkušení zdravotníci. Naši žáci si vedli výborně. V těžké konkurenci obsadili nádherné 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.           

 Mgr. Zdeňka Drahokoupilová