logo EU a MŠMT

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 10. května se žáci naší školy zúčastnili okresního kola dopravní soutěže Mladých cyklistů. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a ČČK.

Posláním soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a technice jízdy v praxi, vést žáky ke správnému chování v silničním provozu a tím napomáhat snížení dopravní nehodovosti u dětí.

     Okresní kolo této soutěže se opět uskutečnilo v Rokycanech v areálu SŠ Jeřabinová ul. a na dětském dopravním hřišti. Soutěžila 4 členná družstva (2 chlapci a 2 dívky) ve dvou kategoriích: I. kategorie 4., 5. třída a II. kategorie 6., 7., 8., a 9. třída.

Dopravní soutěž cyklistů se skládá ze čtyř povinných disciplín: jízda zručnosti na kole, jízda na dětském dopravním hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích, test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktické provedení poskytnutí první pomoci. Ve všech disciplínách se hodnotí systémem přidělování trestných bodů za chyby nebo nedostatky v provedení.

     Naši školu na dopravní soutěži reprezentovali a o co nejlepší umístění statečně v tvrdé konkurenci bojovali tito žáci: I. kategorie – Aleš Lejček, František Lang, Viktorie Soóky, Pavlína Převrátilová (všichni 5.A).

Ve II. kategorii soutěžili – Tereza Dezortová (9.A), Kamila Karlíčková, Jan Dezort, Matouš Andrlík (všichni 6.A).

Družstvo II. kategorie získalo krásné 2. místo! Navíc Matouš Andrlík obsadil 2. místo v jednotlivcích – chlapci a Tereza Dezortová rozdílem 1 bodu 2. místo v jednotlivcích – dívky. Družstvo I. kategorie obsadilo 13. místo.

Všem žákům gratulujeme za vzornou reprezentaci naší školy v této náročné soutěži!                                                                                Mgr. Zdeňka Drahokoupilová