logo EU a MŠMT

Exkurze do Prahy

Dne 4. května se zúčastnilo asi 45 dětí ze 7. – 9. třídy exkurze do hlavního města naší vlasti – Prahy. Jeli jsme tam i zpět rychlíkem, což pro nás byl velký zážitek.

Jako pedagogický doprovod s námi jely paní učitelky Mgr. Jitka Brejchová, Mgr. Alena Kožíšková a bývalý pan učitel Mgr. Luboš Paldrman.

     V Praze jsme nastoupili do metra a jeli na stanici Vltavská, odkud jsme došli pěšky do Národního technického muzea. Prošli jsme si tam velmi zajímavé expozice s různými názvy, např. Doprava, dále Chemie kolem nás, Astronomie, Hutnictví, Hornictví, Čas kolem nás, Architektura, Technika hrou atd… Celkem tam bylo 14 stálých expozic. Prošli jsme si také Václavské náměstí. Domů jsme se vrátili večer a pro všechny to byl moc pěkný zážitek.      

 Andrea Sazimová a Lucie Müllerová, 8.A