logo EU a MŠMT

V pátek dne6. května proběhl na celé škole Den otevřených dveří, kdy byly prostory školy otevřeny široké veřejnosti. Rodinní příslušníci a příbuzní našich žáků se mohli zúčastnit výuky v jednotlivých třídách.

 

 

Tato možnost byla hojně využita zejména na prvním stupni, kde žáci s velkým nadšením a hrdostí předváděli, co vše se za školní rok naučili. Ku příležitosti blížícího se Dne matek měly děti rovněž vhodnou příležitost popřát svým maminkám a potěšit je vlastnoručně vyrobeným dárečkem.           Mgr. Monika Kebrlová