logo EU a MŠMT

V pátek dne 1. dubna zavítali do strašické školy žáci z dobřívské a cheznovické školy, aby se zúčastnili celodenního projektu s názvem “Budeme příští rok spolužáci”. Smyslem tohoto zábavného odpoledne je seznámení žáků z jednotlivých škol při různých pracovních aktivitách.

Tyto aktivity letos probíhaly ve čtyřech pracovních dílnách - literární (paní uč. Paulová), tělovýchovné (pan uč. Monhart), rukodělné (paní uč. Mudrová z Dobříva) a jazykové (paní uč. Hrazdilová). V jednotlivých dílnách probíhaly různé metody a formy skupinové práce, při kterých byly děti pobízeny ke spolupráci, komunikaci a vzájemnému poznávání při různých hrách, soutěžích a tvořivých činnostech. Na závěr projektu si děti prohlédly školní miniZoo.

Celý projekt se nesl v hravém a přátelském duchu, proto si jej žáci v závěrečném hodnocení velmi pochvalovali - a někteří malí hosté se již těší na to, až příští rok nastoupí do strašické školy a stanou se tak opravdovými spolužáky našich báječných páťáků.

 

Mgr. Marcela Paulová