logo EU a MŠMT

          Ve dnech před velikonočními prázdninami se žáci obou stupňů každoročně účastní v různých hodinách projektu s názvem “Velikonoce”. A tak například při výtvarné výchově vznikaly různé jarně laděné výtvory, v hodinách českého jazyka a výchovy k občanství si žáci připomněli velikonoční zvyky a tradice a žáci páté třídy si při hodině pracovních činností připravili zdravou pomazánku plnou vitamínů.

         Na prvním stupni byl projekt celodenní, každá třída se oblékla do jedné velikonoční barvy - prvňáci byli v červené, druháci ve žluté, třeťáci v bílé, čtvrťáci v zelené a páťáci v modré. Hrály se různé soutěže a hry, malovaly kraslice, pletly pomlázky atd...

            Naši žáci tak v radostné a hravé atmosféře přivítali svátky jara.   

             Mgr. Marcela Paulová