logo EU a MŠMT

     Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.
     Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků.

 Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem.  Příklady rozvíjejí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola, školní a okresní. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.

     V měsíci březnu se uskutečnilo na naší škole školní kolo 5. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhl František Huml, Aleš Lejček a Adriana Málková. F. Huml a A. Lejček postoupili do okresního kola, které se konalo 21. března 2016 v Rokycanech. V konkurenci 31 nejlepších počtářů z celého okresu se Aleš umístil na pěkném 12. místě a Fanda na 19. místě.

     Děkujeme oběma žákům za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim matematické úspěchy do dalších let.                                           

                                                                            Mgr. Zdeňka Drahokoupilová