logo EU a MŠMT

Peer program v sedmé třídě

     Ve dnech 8. a 10. března se žáci sedmé třídy zúčastnili “Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů.

 

     Letošní sedmáky vzdělávali dobrovolníci z 9. a 7. třídy v tomto složení: Tereza Dezortová, Adéla Nováková, Tereza Sklenářová, Jan Peterek, Zuzana Lexová a Adriana Belušková.

     První část programu v úterý  dne 8. března probíhala tak, že peeři dohlíželi na žáky  za řízení paní Petry Veselé z pedagogicko- psychologické poradny. Žáci byli rozdělení do čtyř skupin: PLAVCI, OCHRÁNCI, SIMPSONOVI a MINECRAFŤÁCI. Tématem byla kyberšikana.Cílem bylo, aby se žáci naučili význam pojmů jako např. HOAX, PHISHING, KYBERSTALKING, PAGER a další. Na závěr tohoto dne si všichni zkusili zahrát scénky na téma “Správné a špatné řešení šikany”. Každá skupina získala bodové hodnocení a od peerů rovněž rozbor kladů a záporů své práce.

     Druhou část programu, která proběhla ve čtvrtek dne 10. března, řídil výchovný poradce a školní metodik prevence pan Ing. Vladimír Pospíšil. Tématem byla “Spolupráce,vzájemná důvěra a poskytování pomoci”.

     Žáci nejdříve splnili malou rozcvičku spolupráce, kdy museli poskládat 4 čtverce, které byly v obálce rozstříhány na různé kousky. Tento úkol plnili na čas. Nejlépe tento úkol spolupráce splnila skupina MINECRAFŤÁCI.

     Poté se žáci stali horolezci a měli rozhodnout, co nejvíce potřebují ke své záchraně při ústupu z vrcholu hory. Nejdříve si to žáci vyzkoušeli každý sám za sebe a potom ve své skupině, kde se měli shodnout na správném pořadí. Ta skupina, která dosáhla nejvíce shod, vyhrála.

     Na závěr si skupiny nacvičovaly za pomoci peerů “přechod přes minové pole”, kdy alespoň jeden ze skupiny musel miny překonat.

     V závěru Peer programu proběhlo vyhodnocení práce jednotlivých skupin a žáci obdrželi diplomy. Pořadí skupin bylo následující:

1. Minecrafťáci

    2. Plavci

    3. Simpsonovi

    4. Ochránci

                                Ing. Vladimír Pospíšil