logo EU a MŠMT

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 8.2. 2016 se na rokycanském gymnáziu konal další ročník okresního kola  Olympiády v českém jazyce.

 

Jako každým rokem, tak i letos vyslala naše základní škola dva své zástupce. Šlo jako vždy o nejúspěšnější řešitele kola školního. Soutěžící luštili nelehké úkoly z oblasti jazykové lexikologie, morfologie, syntaxe a stylistiky. Naši školu v Rokycanech reprezentovaly žákyně Tereza Dezortová a Andrea Krocová z 9.A.

     Dle výsledného počtu bodů je patrné, že zejména Tereza se jazykových nástrah až tak nezalekla a obsadila velmi pěkné 6. místo. Uveďme rovněž, že i Andrea statečně bojovala ve velké konkurenci, kterou okresní kola soutěží s sebou nesou.

Oběma děvčatům děkuji za odvahu v „boji“ a do dalších let studia mateřského jazyka přeji mnoho zdaru!                            

                                Mgr. Naďa Kahovcová