logo EU a MŠMT

Ve dnech 12.- 13. února 2016 se v ZŠ K. Vokáče ve Strašicích uskutečnil zápis předškoláků do 1. třídy. Ve vstupní hale je uvítala pětice zvířátek, převlečených žáků 5. A - V. Soóky, N. Andilová, P. Harčarik, K. Smolová a A. Málková. Tato pětice provázela děti a jejich rodiče na cestě k zápisu a měla pro malé předškoláčky připravený úkol v podobě poznávání zvířátek. Pokud děti vše splnily, mohly si jedno zvířátko za odměnu vzít. Po šlápotách pak pokračovaly až ke dveřím tříd, kde probíhal zápis. Malí předškoláci během zápisu poznávali barvy a geometrické tvary, počítali, vybarvovali atd... Celkem se k zápisu dostavilo 37 dětí, na závěr celého zápisu všichni obdrželi drobnou odměnu. Někteří rodiče ještě zváží, zda nedají dítěti roční odklad. V tomto je jim nápomocna pedagogicko-psychologická poradna, mateřská školka, dětský lékař, ale samotné rozhodnutí je na zákonných zástupcích.

S předškoláčky se ještě uvidíme v rámci projektu “Vítáme Vás v naší školičce.” Děti přijdou společně se svými učitelkami z mateřinky. V rámci pracovních dílniček se seznámí s prostředím školy, čeká na ně např. dílnička matematická, jazyková, výtvarná nebo tělovýchovná.

Doufáme, že se stejnou radostí, se kterou děti k zápisu přišly, přijdou i v září do “opravdické velké školy”. Přejeme jim vydařený vstup do 1. třídy!

Mgr. Věra Peterková a Mgr. Zuzana Andrlíková