logo EU a MŠMT

Školní kolo olympiády z Čj

      Dne 15. prosince proběhlo na škole soutěžení v mateřském jazyce pro žáky 8. a 9. tříd, kteří opět po roce řešili neobvyklé úkoly ze slovotvorby a stylistiky, tedy nauky řešící zákonitosti jazykového projevu.

 

Součástí školního kola byla kromě mluvnické části také část slohová.

      S neobvyklými, ba dosti náročnými úkoly se nejlépe vypořádala Tereza Dezortová z 9.A, těsně za ní se umístila Andrea Krocová rovněž z 9. A a třetí místo patřilo Sáře Frantové z 8.B.

      Teraza s Andreou budou školu reprezentovat v okresním kole soutěže, které se uskuteční v měsíci březnu v Rokycanech. Držme oběma děvčatům palce!

Mgr. Naděžda Kahovcová