logo EU a MŠMT

Dne 27. listopadu se žáci druhé a šesté třídy ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích zúčastnili preventivně výukového program s názvem „Hasík“, který proběhl ve společenské místnosti školy. Přednášeli nám dva lektoři z pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Rokycany - por. Ing. Petra Moulisová a pan kpt. Ing. Karel Šnaiberk.

Profesionální hasiči nám předávali informace a důležité zkušenosti z vlastní profese, které pomáhají předejít katastrofám nebo případně ukáží, jak nastávající situaci řešit a zachránit sebe či ostatní. Součástí programu byla také ukázka hasičské výstroje a příběhy z práce obou požárníků. Nejdříve nám paní Moulisová říkala, co vše hasiči dělají a při čem pomáhají. Také jsme si povídali o tom, jak se nahlašuje nehoda, požár nebo jiná momořádná událost.

S panem Šnaiberkem jsme rozebírali prevenci vzniku požáru a také to, jak se chovat, když požár vypukne.Ukázali jsme si hasící přístroj - jak se kontroluje, jestli je funkční, zda má dost velký tlak a na co se který druh používá. Také jsme si mohli vyzkoušet požární výstroj - kombinézu, helmu a kyslíkovou bombu.

Na závěr jsme všichni dostali drobné dárečky. Protože bylo setkání pro všechny děti velice poučné a zábavné, odměnily oba přednášející velkým potleskem. Přednáška ještě bude pokračovat za 14 dní, kdy se jistě dovíme další spoustu nových věcí - už se na to moc těšíme!

 

Napsala: Kateřina Valečková 6.A