Dne 10.11.2015 proběhl v 1.A Den otevřených dveří. Malí školáci se na událost nesmírně těšili.  Rodičům a  prarodičům předvedli své dosavadní vědomosti a dovednosti ze čtení, psaní a počítání v hodinách českého jazyka a matematiky. O tom, že nás škola baví, jsme dozajista všechny přítomné přesvědčili.         

                                    Třídní učitelka Zuzana Andrlíková a třída1.A