logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek a v pátek ve dnech 22. a 23. října navštívily třetí, čtvrtá a pátá třída v doprovodu svých třídních učitelek dopravní hřiště v Rokycanech. Výcvik žáků v základních znalostech dopravního provozu probíhá vždy dvakrát ročně, na podzim a na jaře. Žáci se zdokonalují ve svých dovednostech jízdy na kole a ve znalostech pravidel dopravního provozu.

Na dopravním hřišti se žáků ujali zkušení instruktoři pan Gabriel a paní Šulová, kteří žákům osvěžili znalosti z poslední návštěvy a dohlíželi na jejich teoretické i praktické vzdělávání. V první části výuky žáci prošli teoretickou přípravou - poznávali dopravní značky, řešili modelové situace na křižovatkách a učili se být vzorným účastníkem dopravního provozu. Také zhlédli na toto téma výukové video.

Poté následovala praktická část, kdy děti musely své znalosti předvést v praxi při jízdě na kole nebo koloběžce. Žáci si museli poradit se semafory, křižovatkami, přechody pro chodce a různými druhy značek. Pan instruktor jejich počínání bedlivě sledoval, na případného hříšníka zapískal a přivolal jej k sobě slovy: “Sestup a přistup!” Poté s ním podrobně jeho dopravní přestupek rozebral. Naši žáci si celkově počínali velmi zdatně jak při jízdě, tak i ve vyplňování dopravních testů, a tak je instruktoři na závěr velmi chválili.

Mgr. Marcela Paulová a Mgr. Alžběta Kapolková