logo EU a MŠMT

 

Ve  čtvrtek dne 7. května proběhl na celé škole Den otevřených dveří, kdy byly prostory školy otevřeny široké veřejnosti. Rodinní příslušníci a příbuzní našich žáků se mohli zúčastnit výuky v jednotlivých třídách, tato možnost byla hojně 

využita zejména na prvním stupni, kde žáci s velkým nadšením a hrdostí předváděli, co vše se za školní rok naučili. Ku příležitosti blížícího se Dne matek měly děti rovněž vhodnou příležitost popřát svým maminkám a potěšit je vlastnoručně vyrobeným dárečkem.

 

Mgr. Monika Kebrlová