logo EU a MŠMT

 

     V pátek dne 15. května jsme se vydali se svými třídními učiteli paní uč. Kebrlovou a Kalovou na celodenní výlet do Brd.  Měli jsme ráno sraz před školou a průvodce nám dělali zaměstnanci vojenských lesů -  pánové  Loskot a Spousta a lesní pedagožka paní Lukášová, kteří nám velmi zajímavě vykládali o přírodě a životě v ní. 

     Vyprávěli nám, jak pečují o les nebo jak hubí lýkožrouty. Také nás učili poznávat různé druhy stromů a jejich stáří podle letokruhů. K zámečku to bylo asi 7 km cesními cestami, počasí nám přálo. Na zahradě u zámečku jsme si opékali špekáčky. Také jsme byli uvnitř a správce zámečku pan František Kubů nás provázel všemi pokoji a loveckým sálem. Dověděli jsme se mnoho zajímavostí a viděli pokoj, ve kterém přespal první československý prezident T. G. Masaryk. Bylo to moc zajímavé.  Také byl čas na různé hry, například jsme hráli hru „klíště“, kdy si měly děti navzájem nenápadně na oděv přicvaknout kolíček na prádlo a soutěžilo se o to, kdo jich přicvakne nejvíc a kdo jich na sobě bude mít nejméně. Nebo jsme hráli hru, kdy jsme podle zvuku hádali, která věc je ukrytá v krabičce. 

     Zpáteční cesta byla kratší, protože jsme nešli lesem, ale po silnici až ke škole. Domů jsme se vrátili příjemně unavení, ušli jsme celkem asi 12 km. Za odměnu dostali všichni žáci pexeso a bonbony, o které jsme se ve škole podělili. Výlet se nám moc líbil!

(ze slohových prací žáků 3. a 4. třídy)