logo EU a MŠMT

Výstava keramiky a grafiky v tvořivé dílně

     Ve čtvrtek dne 21. května, v době konzultačních hodin, se v tvořivé dílně uskutečnila výstava žákovských prací pro širokou veřejnost. Návštěvníci měli možnost vidět práce žáků za celý školní rok

. Žákovská tvorba šla napříč celým výtvarným uměním, od kresby a malby přes grafiku až po užitkovou keramiku.

Mgr. Jitka Brejchová