logo EU a MŠMT

Beseda s panem Jiřím Fryčem

 

     V pondělí dne 18. května se na ZŠ Karla Vokáče Strašice uskutečnila pro žáky 7. a 9. třídy beseda s panem Jiřím Fryčem ze Svazu bojovníků za svobodu v Rokycanech. Beseda navazovala na oslavy výročí 70 let od konce druhé světové války, kterých se škola rovněž účastnila.

     Pan Jiří Fryč vyprávěl žákům své osobní zážitky z doby okupace, kterou zažil v Praze jako mladý chlapec. Vypravoval například o tom, jak se žilo obyčejným lidem v Protektorátu Čechy a Morava a jak zle se fašisté chovali k Čechům. Gestapo mladému panu Fryčovi nejprve zatklo maminku, která coby Židovka zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi. Později zatkli a vyšetřovali i otce, jenž věznění za činnost v protifašistickém odboji přežil a po osvobození se se syny šťastně shledal. Fryčův starší bratr neunikl totálnímu nasazení. Totálně nasazen byl ve svých 17 letech i pan Fryč, který nejprve pracoval ve strahovské výtopně, pak na železnici a na konci války byl převelen na Moravu. Pan Fryč také velmi poutavě vyprávěl o konci války, kdy v Praze vypuklo povstání pražského lidu proti fašistům a v Praze bojovali na barikádách povstalci proti okupantům. Své vzpomínky pan Fryč publikoval také v novinách, aby lidé a zejména dnešní mladá generace nezapomněli na svoji minulost a poučili se z ní. Beseda byla velmi poučná, žáci na vlastní oči viděli pamětníka válečných událostí a byli dojati jeho pohnutým osudem.

      Proto také naši Základní školu Karla Vokáče ve Strašicích zasáhla smutná zpráva o náhlém skonu pana Jiřího Fryče na konci měsíce května. Tento vzácný člověk s naší školou dlouhodobě spolupracoval a jeho besedy měly mezi dětmi velký úspěch.

     Touto krátkou vzpomínkou bychom chtěli uctít jeho památku.

 Mgr. Marcela Paulová