logo EU a MŠMT

Peer program pro žáky sedmých tříd

 

     Ve dnech 1., 13., 15. a 20. dubna se opět po roce žáci sedmých ročníků zúčastnili “PEER programu” - programu prevence sociálně patologických jevů. Slovo “peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je “vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy starší žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům. 

Letošní sedmáky vzdělávali dobrovolníci z 8. třídy v tomto složení: Tereza Dezortová, Adéla Nováková, Adéla Stenzelová a Michaela Peterková. Tito žáci již dříve prošli školením v Pedagogicko - psychologické poradně v Rokycanech s cílem aktivně působit v oblasti primární prevence (vytváření a realizace preventivních programů pro třídní kolektivy).

     Program probíhal tak, že peeři rozdělili žáky do skupinek, které se měly vypořádat s tématem kyberšikany a řešení konfliktních situací v mezilidských vztazích. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Výsledky své práce všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy. Každá skupina získala bodové hodnocení a od peerů rovněž rozbor kladů a záporů své práce. Na průběh celého projektu dohlížela paní Bc. Petra Veselá z Pedagogicko psychologické poradny v Rokycanech.

     Tento způsob výuky posílil v dětech pocit soudržnosti s kolektivem a odpovědnosti za jeho fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení. Každý žák se mohl nějak uplatnit a prožít si tak svoji užitečnost pro skupinu. Posílení přátelských vztahů ve třídě a sdílení společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem.              

 

  Mgr. Marcela Paulová