logo EU a MŠMT

Divadlo Alfa pro žáky prvního stupně

Dne 20. dubna žáci 1.A a druhých tříd navštívili divadlo Alfa v Plzni. Literární předlohu  pohádky V. Čtvrtka „Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni“ zpracoval Pavel Vašíček v krátký pohádkový příběh hraný maňásky. Živá kapela, která děti příběhem doprovázela, ho doplnila zčásti slovy, zčásti lidovou písní. Dětem se divadlo moc líbilo a potleskem odměnily herce za příjemné hodinové představení.

 Předškoláčci v naší školičce

 

     Pro naše předškoláčky je připraven projekt pod názvem „Vítáme Vás v naší školičce“. Začínáme dne 28. 5. 2012 od 12.30 do 14.00 hodin. Dále se uvidíme každý týden v daných termínech ( 4. 6. a 11. 6.). Děti se zapojí do jednotlivých dílniček – jazykové, matematické, tvořivé, výtvarné, tělovýchovné a do oddělení družiny.

     Seznámí se zábavnou formou s matematikou, českým jazykem, zacvičí si v tělocvičně, vytvoří malé umělecké dílko a zahrají ve školní družině. Hlavním cílem daného projektu je poznat „velkou školu“ a usnadnit budoucím prvňáčkům adaptaci na novou roli školáka.

     Na závěr projektu budou pozváni dne 18. 6. od 15.30 hodin nejenom děti, ale i rodiče, kteří budou informováni o potřebných pomůckách do I. třídy.

Mgr. onika Kebrlová, vyučující I. st.