logo EU a MŠMT

Projekt „Rozumíme penězům“

 

 

     Také letos se žáci 7. a 8. ročníku účastnili projektufinanční gramotnosti s názvem Rozumíme penězům.“ V tomto školním roce projekt probíhal ve dnech 10. a 13. listopadu. Žáci byli rozděleni do modelových rodin amuseli se vypořádat s následujícími tématy:

7.A – Hospodaření domácnosti, Dovolená

8.A – Zodpovědné zadlužování, Výhodné nakupování

     V rodinách děti teoreticky i prakticky řešily různéproblémy, které se mohou vyskytnout při hospodařenís penězi a při sestavování rozpočtu.

Sedmáci si museli ohlídat rovnováhu příjmů a výdajů aještě ušetřit na dovolenou.

Žáci 8. třídy řešili náklady na bydlení, hledali úspory v těchto nákladech a promýšleli nové bydlení.

     Získané poznatky musely jednotlivé rodiny přednést před porotou, která hodnotila kromě finančních dovedností také úroveň jazykového vyjadřování a celkový dojem. Nejúspěšnější rodiny z každé třídy byly odměněny drobnými dárky. Žáci se tak na konkrétních příkladech učili odpovědně finančně rozhodovat, logicky argumentovat, orientovat se v informačních zdrojích a spolupracovat ve skupině.                                

 

                                                                                      Mgr. Marcela Paulová