logo EU a MŠMT

Ve dnech 28.5., 5.6., 12.6., 19.6. probíhal v odpoledních hodinách ve strašické škole projekt s názvem “Vítáme Vás v naší školičce”. Projekt spočíval v setkáních budoucích předškoláků s jednotlivými vyučujícími z prvního stupně včetně paní vychovatelek ze školní družiny, kteří měli pro děti vždy připraveni zajímavé aktivity změřené na matematiku, jazyk, tělesnou výchovu, výtvarnou a pracovní výchovu. Touto formou se děti seznamovaly nejen s vyučujícim, ale také s prostorami školy, kterou budou od září navštěvovat. Přejeme jim dobrý start.                                                                         

Mgr. Zuzana Andrlíková