Den dětí

 

 

 

V pátek dne 30. května proběhla na strašické škole oslava Dne dětí. V osm hodin se všichni žáci shromáždili ve školní tělocvičně, kde si nejprve společně zazpívali známé táborové písně s kytarovým doprovodem paní učitelky P. Hrazdilové a následně zhlédli ukázky práce Policie ČR, obvodní oddělení Hrádek.

 

Před děti předstoupili tři uniformovaní policisté, kteří nejprve žákům představili policejní výstroj a výzbroj a poté jim předvedli ukázky sebeobrany. Žáci viděli mnoho druhů útoků a způsoby jejich odražení a také obranné chvaty v případě napadení. Figuranti na sebe útočili holýma rukama i různými zbraněmi, které si poté děti mohly prohlédnout.

 

V další části dne se první stupeň odebral na školní pozemky, kde probíhaly soutěže v různých dovednostech a kde si nakonec žáci mohli opéci špekáček. Děti druhého stupně podnikly se svými třídními učiteli přibližně tříhodinový turistický pochod v okolí obce.

 

I přes zamračené počasí se žactvo dostatečně vydovádělo a spokojeno odcházelo domů...