logo EU a MŠMT

 

Malá olympiáda v AJ

 

     Dne 20. května proběhla v Rokycanech olympiáda v AJ pro žáky 1. stupně. Naši školu reprezentovali Adriana Belušková a Adam Lán z 5.A a Aneta Lopatová ze 4.A.

 

Žáci před porotou předváděli kvalitu ústního projevu, improvizaci při rozhovoru a bohatství slovní zásoby v AJ.

 

     Nejlepšího umístění dosáhla Adriana Belušková, která skončila na pěkném 10. místě ze 30 soutěžících.

 

Mgr. Pavla Hrazdilová