logo EU a MŠMT

Přednáška o dospívání

V pondělí dne 24. března navštívila naši školu paní Mgr. Lucie KAŠOVÁ zFakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, aby přednášela dívkám šestého ročníku o dospívání.

Děvčata se dozvěděla mnoho nových poznatků z oblasti psychologie i fyziologie dospívajících, byla též poučena o změnách probíhajících v dívčím organismu a o intimní hygieně. Dvouhodinová přednáška proběhla v rámci spolupráce naší školy se Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci předmětu “Výchova ke zdraví”.