logo EU a MŠMT

Peer program v šestých třídách

 

Ve dnech 4., 5., 11. a 12. března se žáci šestých tříd zúčastnili “Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů.

Slovo “peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je “vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy starší žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům. Letošní šesťáky vzdělávali dobrovolníci z 9. třídy v tomto složení: Adam Lovas, Aneta Hirmanová, Natálie Plešmídová a Karolína Machková. Tito žáci prošli školením v Pedagogicko psychologické poradně v Rokyvanech s cílem aktivně působit v oblasti primární prevence (vytváření a realizace preventivních programů pro třídní kolektivy). Program probíhal tak, že peeři rozdělili žáky šestých tříd do skupinek, které se měly vypořádat s následujícími tématy: zdravý životní styl, šikana a asertivní chování. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Výsledky své práce všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy. Každá skupina získala bodové hodnocení a od peerů rovněž rozbor kladů a záporů své práce. Tento způsob výuky posílil v dětech pocit soudržnosti s kolektivem a odpovědnosti za jeho fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení. Každý žák se mohl nějak uplatnit a prožít si tak svoji užitečnost pro celek. Posílení přátelských vztahů ve třídě a sdílení společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem.

 

Mgr. Marcela Paulová