logo EU a MŠMT

Spolupráce s Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni

 

Ve čtvrtek dne 20. února navštívila naši školu paní PhDr. Alena Kováříková z katedry německého jazyka, aby v rámci spolupráce naší školy s PedF ZČU v Plzni přednášela žákům 7. - 9. ročníku na téma “Vypůjčená slova a fráze.” Přednáška byla zaměřena na obohacování českého jazyka o slova a fráze z jiných jazyků, zejména z němčiny. Děti si touto formou rozšířily svoji slovní zásobu v obou jazycích a dověděly se mnoho zajímavostí o přejímání a významu cizích slov.