logo EU a MŠMT

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu dne 19. února se konalo opět po roce ve společenské místnosti ZŠ Karla Vokáče Strašice školní kolo recitační soutěže. Celkem se ho zúčastnilo 48žáků obou stupňů s krásnými básněmi, jejichž přednes nacvičili se svými učiteli a rodiči. Do poroty usedly paní učitelky Irena Mitterbachová, Naděžda Kahovcová a Marcela Paulová.
Všechny děti přednášely velmi pěkně, leč porota mohla vybrat pouze dva soutěžící z každé kategorie, kteří postoupí do okresního kola. Třetí v pořadí jsou náhradníci. Okresní kolo recitace se uskuteční ve čtvrtekdne 13. března v Rokycanech.                                                                                                                          

Výsledky školního kola:

0. kategorie (1. třída):

 1. místo: Lucie Studničková, 1.A
 2. místo: Filip Červenka, 1.A
 3. místo: Ondřej Andíl, 1.A

 I. kategorie (2. a 3. t
řída):

 1. místo: Vaneska Mullerová, 2.A
 2. místo: Pavlína Převrátilová, 3.A
 3. místo: Anna Marie Kala, 2.A

II. kategorie (4. a 5. třída):

 1. místo: Anna Paulová, 5.A
 2. místo: Aneta Lopatová, 4.A
 3. místo: Zuzana Lexová, 5.A

v  zvláštní cena poroty: Kristýna Desová, 5.A

III. kategorie (6. a 7. třída):

 1. místo: Kristýna Tomášková, 6.B
 2. místo: Aneta Válková, 6.B
 3. místo: Zuzana Krajdlová ze 6.A a Tomáš Zink ze 7.A

IV. kategorie (8. a 9. třída):

 1. místo: Adam Lovas, 9.A
 2. místo: Jakub Harmáček, 9.A
 3. místo: Klára Tipanová z 8.A a Barbora Holzapflová z 9.A

Mgr. Marcela Paulová