logo EU a MŠMT

Školní  olympiády

 

     Dne 17. 12. 2013 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Soutěže se zúčastnilo 15 vybraných žáků z 8.A  a  9.A třídy . Olympiáda měla, jak bývá zvykem, dvě části. V první se řešily úkoly z gramatiky, kde bylo třeba skloubit znalosti pravopisných a slovotvorných zásad české mluvnice se smyslem pro logickou úvahu.

Druhý úkol byl z oblasti stylistiky, jehož zdárné řešení záleželo na dokonalosti a obratnosti, s jakou žáci využívají svoji slovní zásobu při tvorbě některého ze slohových útvarů.

     Ze zúčastněných si nejlépe vedli a první tři místa obsadili Natálie Plešmídová z 9.A, Adam Chmiel z8.A a Aneta Hirmanová z 9.A.  Tito žáci budou naši školu zastupovat i v okresním kole této soutěže. Nutno podotknout, že i ostatní soutěžící prokázali značné schopnosti v boji se záludností mateřského jazyka a jistě se pokusí o ještě lepší výsledky v roce příštím.

                                                                                                        Mgr. Naděžda Kahovcová

 

     Na konci roku proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. V tomto roce byl již vyhlášený 43. ročník pod názvem "Město v proměnách času". Celkem se školního kola zúčastnilo 16 účastníků z osmé a deváté třídy. Nejlepších výsledků dosáhli Adam Chmiel z 8.A, Jiří Lán

z 8.A a na třetím místě Kamila Vágnerová z 9.A. 

     Kluci z 8.A budou reprezentovat školu na konci ledna v okresním kole, které se bude konat v budově rokycanského gymnázia.

                                                                                                       Mgr. Jitka Brejchová

 

V průběhu měsíců prosince a ledna se konalo školní kolo matematické olympiády. Zúčastnili se tito žáci: Tereza Dezortová, Andrea Krocová (obě 7.A), Adam Chmiel (8.A) a Adam Lovas (9.A). Úspěšně vyřešili šest příkladů ve své kategorii a postupují do okresního kola. Okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. ročník ZŠ se již konalo dne 22.1.2014 v Rokycanech. Naši školu reprezentoval Adam Lovas z 9.A a velmi dobře se v silné konkurenci gymnazistů a žákůz matematických tříd umístil. Získal krásné 3. místo. Blahopřejeme!! Okresní kolo MO pro ostatní ročníky se bude konat na jaře.

                                                                                                          Mgr. Zdeňka Drahokoupilová