logo EU a MŠMT

Přednáška „Byl jednou jeden Žid, muslim“

 

     V rámci spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni navštívila naši školu ve dnech 23., 24. a 28. ledna 2014 absolventka magisterského oboru blízkovýchodního studia Mgr. Tereza Svášková, aby přednášela žákům 7. – 9. ročníku o židovském náboženství a islámu.

     Přednáška s názvem „Byl jednou jeden Žid, muslim“ probíhala velmi poutavou formou, paní lektorka dětem promítala na interaktivní tabuli mnoho zajímavostí a formou her je vtahovala do poznávání podstaty obou náboženských systémů.

      Žáci si zopakovali a prohloubili své dosavadní znalosti o náboženské kulturní tradici a historických souvislostech, uvědomili si rovněž vliv náboženství na současný svět.

Přednáška se dětem velmi líbila.

Mgr. Marcela Paulová