logo EU a MŠMT

 

Škola vítala Vánoce

 

     Ve dnech 11. a 12. prosince se ve společenské místnosti školy konala prodejní vánoční výstava pro veřejnost. Návštěvníci si mohli zakoupit vánoční výrobky dětí – adventní věnce, dekorační předměty, keramické výrobky, ozdoby z papíru a jiné. Účast byla hojná.

 

      Žáci Základní školy Karla Vokáče ze Strašic připravili na 18.12. 2013 živý Betlém s doprovodem sboru. V roli Marie vystupovala Nikola Hončová, v roli Josefa Jan Hupák,v roli andělů Tereza Spurná a Nikola Heiserová, v roli králů Matěj Pejsar, Martin Hrabák a Petr Sládek. Na stavbě Betlému se nejvíce podíleli žáci 9. A.Velkou zásluhu měl i náš pan školník Milan Sazima.

 

     Pěvecký sbor dirigovala paní učitelka Mgr. Pavla Hrazdilová, která  nacvičila s žáky velmi pěkné koledy. Ve svém úvodním slovu připomněla žákyně Klára Tipanová druhé výročí úmrtí našeho prvního polistopadového prezidenta, pana Václava Havla, a rovněž 110. výročí narození pana Karla Vokáče, jehož jméno má naše škola v čestném  názvu - Základní škola Karla Vokáče Strašice.

 

Ing. Vladimír Pospíšil