logo EU a MŠMT

Besedy

Besedy s PČR Hrádek a OPS Strašice

 

V průběhu měsíce listopadu probíhaly ve třídách obou stupňů besedy s pracovníky Policie ČR a Obecní policie Strašice. Žákům 2. stupně přednášel o nebezpečí šikany a kyberšikany pan prap. Mgr. Petr Ponížil z oddělení PČR Hrádek a děti 1. stupně poučil o bezpečném chování velitel OPS Strašice pan Ing. Luboš Frajt. Žáci vyslechli z úst těch nejpovolanějších osob mnoho dobrých rad o tom, jak rozpoznat různé druhy šikany a jak se proti nim bránit. Dále byli poučeni o osobním bezpečí při styku s cizími lidmi, o slušném chování a bezpečném pohybu v dopravním provozu.

 

Mgr. Marcela Paulová