logo EU a MŠMT

Přednáška  o  zubní  hygieně

Ve dnech 16. a 21. října zavítaly na naši školu studentky Lékařské fakulty v Plzni, oboru stomatologie, aby žákům obou stupňů přednášely o správné zubní hygieně. Žáci se dověděli mnoho zajímavostí např. o tom jak si správně čistit zuby, jaký druh zubního kartáčku je nejvhodnější a jak se bránit vzniku zubního kazu. Děti zhlédly zajímavou prezentaci na interaktivní tabuli a každý si se svým kartáčkem mohl vyzkoušet správný postup čištění chrupu. Tato forma osvěty, spojená s praktickým nácvikem, žáky velmi zaujala.

Mgr. Marcela Paulová