logo EU a MŠMT

Pietní  akt  u  pomníku  padlých – výročí  28. října

V pátek dne 25. října se žáci 5. třídy zúčastnili pietního aktu u pomníku obětí 1. a 2. světové války na strašické návsi. Pietního aktu se zúčastnili zástupci obce (pan starosta Jiří Hahner, paní Renata Převrátilová, pan Mgr. Tomáš Makaj a velitel OPS Ing. Luboš Frajt), školy (paní ředitelka Mgr. Eva Válková, Mgr. Marcela Paulová) a zástupci Svazu protifašistických bojovníků (manželé Šmolíkovi).

Žáci si již dříve v hodinách vlastivědy  připomněli význam státního svátku a válečné události, které vedly v roce 1918 k rozpadu Rakouska-Uherska a následně k vyhlášení samostatné Československé republiky v čele s prezidentem T. G. Masarykem.

O významu této doby a osudech rodin strašických padlých pohovořili pan starosta obce Jiří Hahner a paní Věra Šmolíková, dcera Karla Vokáče.  Zástupci obce, školy a veřejnosti poté položili k pomníku padlých květiny.                               

 Mgr. Marcela Paulová