Divadelní  představení  „Lakomec“

 

     Dne 1. října 2013 jeli žáci osmé a sedmé třídy v doprovodu svých třídních učitelek Mgr. N. Kahovcovou a Mgr. P. Hrazdilovou do Plzně, aby zhlédli v Divadle J. K. Tyla divadelní představení  „Lakomec“ od známého francouzského dramatika Moliéra. Autobus odjel od školy v deset hodin, na místo jsme dorazili s předstihem, takže jsme měli dostatek času prohlédnout si honosnou budovu divadla a pohodlně se usadit. Představení začalo v jedenáct hodin.

     Děj nás zavedl do Francie, kde žila rodina bohatého a lakomého otce Harpagona. Harpagon byl člověk, který by si nechal “pro korunu koleno vrtat“ a každého podezíral, že ho chce okrást. Harpagon měl dvě děti, syna Kleanta dceru Elišku. Dalšími důležitými postavami byl pan správce, který Elišku miloval, a Kleantův kamarád Štika. Harpagon předstíral, že je chudý, ale ve skutečnosti měl na dvoře zakopáno milion šest set padesát osm tisíc franků. Klenant se jednou na ulici zakoukal do slečny Mariany. Mezitím ale Harpagon pojal úmysl Elišku provdat za starého lorda a Kleanta oženit se starou vdovou, myslel jen na to, aby se jeho děti „dobře“ vydaly za bohaté partnery a nic jiného než mamon ho nezajímalo. Pro něho samého našla dohazovačka Rozeta také manželku – dívku Marianu, kterou miloval jeho syn. 

     Naštěstí Štika našel Harpagonovo ukryté bohatství a děti vrátily svému otci peníze pod podmínkou, že se vzdá Mariany a ony si budou moci vzít toho, koho samy chtějí. Harpagon nakonec souhlasil, zvláště když se dověděl, že budoucí partneři jeho děti patří do movitých rodin a že ho svatba nic stát nebude.

     Přestože bylo představení z větší části komické, hlavní postava Harpagona byla čistě záporná. Byl to člověk sobecký a zlý, dokonce by neváhal obětovat pro peníze své vlastní děti. Představení se žákům velmi líbilo a prohloubilo jejich znalosti světových dramatických děl.

 

Adam Chmiel a František Dušek, 8.A