logo EU a MŠMT

Dějepisná  exkurze

Dne 23. října jeli žáci druhého stupně s paní učitelkou Mgr. A. Kožíškovou a Mgr. J. Brejchovou na dějepisnou exkurzi.  Naším cílem byl středověký hrad Loket a krásné lázeňské město Karlovy Vary. Na hradě nás nejvíce zaujalo, jak byli lidé v dávných dobách trestáni a mučeni útrpným právem. V areálu hradu jsme si prohlédli sbírku místního porcelánu, středověký sál a dnes rekonstruovanou obřadní síň. Pro utvoření představy blízkého okolí jsme vylezli na hradní věž, ze které jsme shlíželi na řeku Ohři a Slavkovský les. Další částí exkurze byla prohlídka lázeňského města Karlových Varů. Měli jsme dost času na rozchod, nakoupení suvenýrů, oplatků a dalších dobrot. Prošli jsme si celou kolonádu a také neopomněli ochutnat místní léčivé prameny a lázeňské oplatky. Výlet se všem moc líbil, cestou domů bylo v autobusu veselo. Vrátili jsme se plni zážitků kolem šesté hodiny večer.

Kristýna Vajnarová a Zuzana Krajdlová, 6.A