logo EU a MŠMT

 

V pátek dne 20. září dopoledne se odebrala celá škola do Společenského domu ve Strašicích, aby zhlédla vystoupení dětského folklorního souboru Silešánek z Nitry. Chlapci a dívky v lidových krojích hodinu zpívali a tančili a strašičtí žáci byli jejich umem nadšeni. Žáky velmi zaujalo také to, že v dnešní moderní době se i mladí lidé mohou věnovat lidovým tradicím a folklóru, kterými přibližují svým vrstevníkům kulturní odkaz našich předků.

p.uč.Paulová