Ve středu dne 22. května 2013 se na naší škole uskutečnila beseda s panem Jiřím Fryčem ze Svazu protifašistických bojovníků Rokycany, tématem byl život za druhé světové války. Besedu pro žáky 8. a 9. třídy pomohla zorganizovat paní Věra Šmolíková, dcera vlastence a učitele Karla Vokáče. Pan Jiří Fryč vyprávěl žákům své osobní zážitky z doby okupace, kterou zažil v Praze jako mladý chlapec.

Vypravoval například o tom, jak se žilo obyčejným lidem v Protektorátu a jak zle se fašisté chovali k českým lidem. Gestapo mladému panu Fryčovi nejprve zatklo maminku, která coby Židovka zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi. Později zatkli a vyšetřovali i otce a Fryčův starší bratr neunikl totálnímu nasazení. Totálně nasazen byl ve svých 17 letech i pan Fryč, který pracoval ve strahovské výtopně, pak na železnici a na konci války byl převelen na Moravu.

 Pan Fryč také velmi poutavě vypravoval o konci války, kdy v Praze vypuklo povstání pražského lidu proti fašistům a v Praze bojovali na barikádách povstalci proti okupantům. Své vzpomínky pan Fryč publikoval také v novinách, aby lidé nezapomněli na svoji minulost a poučili se z ní. Beseda byla velmi poučná, na vlastní oči jsme viděli pamětníka válečných událostí.

                       Jiří Zoul, 8.A