logo EU a MŠMT

     Dne 21.5. 2013 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a ČČK. Posláním soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a technice jízdy v praxi a vést žáky ke správnému chování v silničním provozu a tím napomáhat snížení dopravní nehodovosti u dětí.

     Okresní kolo této soutěže se opět uskutečnilo v Rokycanech v areálu SŠ Jeřabinová ul. a na dětském dopravním hřišti. Soutěžila 4 členná družstva ( 2 chlapci a 2 dívky) ve dvou kategoriích: I. kategorie 4., 5., 6. třída a II. kategorie 6., 7., 8., a 9. třída.

Dopravní soutěž cyklistů se skládá ze čtyř povinných disciplín: jízda zručnosti na kole, jízda na dětském dopravním hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích, test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktické provedení poskytnutí první pomoci.

Ve všech disciplínách se hodnotí systémem přidělování trestných bodů za chyby nebo nedostatky v provedení.

     Naši školu na dopravní soutěži reprezentovali a o co nejlepší umístění statečně v tvrdé konkurenci bojovali tito žáci: I. kategorie – Matyáš Kůda, Petr Šalena,  Jana Sládková,  Kristýna Tomášková (všichni 5.A).

Ve II. kategorii soutěžili – Josef Huml (9.A),  Petr Sládek,  Aneta Hirmanová (oba  8.A) a Tereza Dezortová (6.A).

Obě družstva získala ve své kategorii krásné 2. místo! Navíc Matyáš Kůda obsadil 1. místo v jednotlivcích – chlapci – I. kategorie.

Všem žákům gratulujeme za vzornou reprezentaci naší školy a děkujeme všem, kteří se na přípravě mladých cyklistů podíleli.