logo EU a MŠMT

Ve dnech 17. a 20.5.2013 se zúčastnili žáci 3.-5. tříd dopravní výchovy v Rokycanech. Po hodinové teoretické výuce, kde se žáci seznamovali a osvojovali si pravidla silničního provozu, absolvovali zkušební test. Po té vyrazili na dopravní hřiště v rolích cyklistů a chodců. Opět se ukázalo, jak je důležité dopravní výchovu zařazovat. Vždy se totiž objeví nedostatky, které je třeba odstraňovat a které by ve skutečném silničním provozu znamenaly přestupek, kolizi či úraz.