logo EU a MŠMT

Dne 6.5. 2022 proběhl na naší škole první dvě vyučovací hodiny „Den otevřených dveří“.  Rodiče i prarodiče tak měli možnost spatřit své ratolesti přímo v akci, což je mnohdy velkým zážitkem. Přirozeně se každý žák velmi snažil, nechtěl se zostudit, tak jak bychom si to my učitelé přáli vždy. Zapojeni v některých hodinách byli ale také rodiče, což děti rozveselilo a hodiny se pak staly společnou příjemnou interakcí žáků, rodičů i učitelů. Protože pátek předcházel svátku maminek, téměř většina žáků měla připravena milé aktivity právě pro maminky, které je zahřály u srdíčka, pohladily po duši a došlo i na slova, jež si málo říkáme a tolik nás potěší.

Mgr. Zuzana Andrlíková